Yngre Talenter

Yngre Talenter tilbyder et halvandet årigt diplomprogram for talentfulde elever i 6. klasse, der savner faglige udfordringer. Projektet er startet september 2018 med støtte fra Industriens Fond.

Eleverne modtager 12 dage med undervisning fra kl. 9.00-15.00 samt en weekend, hvor der afholdes Innovation camp. Det faglige fokus er bredt med naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og humanistiske emner og problemstillinger. Undervisningen foregår på de nærliggende gymnasier, hvor eleverne får mulighed for at dykke ned i faglige emner sammen med professionelle undervisere fra universitetet, som er eksperter inden for deres felt.

Kort om programmet:

  • Et bredt fagligt program med naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og humanistiske fag
  • Start september i 6. klasse
  • Slut december i 7. klasse
  • 12 undervisningsdage
  • Weekendcamp med fokus på tech og digitalisering

 

Der er YT camp i november for 3. semester eleverne.

Optag af nye elever sommeren 2020

Vi optager nye elever til Yngre Talenter løbende og frem til d. 15. september 2020. Se eksempel på ansøgningsskema til Yngre Talenter under Download og kontakt talentigrundskolen@talentfuldeunge.dk for at modtage ansøgningsskemaet, som skal udfyldes af forældre og elev og sendes til skolen, som herefter uploader i vores system. Vi modtager ansøgninger løbende.

Eleverne modtager mail om optagelse inden opstart af programmet, som sker i slutningen af september måned. 

Ansøgning

Det er skolen, som indstiller elever til Yngre Talenter. Det er vigtigt, at skolen godkender elevernes deltagelse i forløbet, da det koster 4.000 kr., som afholdes af skolen. Når skolen har sagt ja til at indstille eleverne, skriver eleverne en motiveret ansøgning til Akademiet for Talentfulde Unge Øst. Skolen sender derefter elevernes ansøgning til Akademiet for Talentfulde Unge Øst.

Pris for deltagelse

Deltagelse i Yngre Talenter koster 4.000 kr. pr. elev, som afholdes af skolen. 

Offentliggørelse af program

Programmet offentliggøres umiddelbart lige inden semesterstart. Programmet sendes til eleverne via mail og opdateres løbende i vores programsystem, Planorama. Vi har desværre ikke mulighed for at besvare individuelle henvendelser vedr. programmet, men henviser til Planorama, hvor oplysningerne vil være tilgængelige kort før opstart.

Kontakt

Er du interesseret i at høre mere om Yngre Talenter kan du skrive til talentigrundskolen@talentfuldeunge.dk

FacebookFind os på facebook
linkedinVær en del af vores netværk