Vision og mission

Akademiet for Talentfulde Unge Øst udvikler og udfordrer hver dag talentfulde skole-, gymnasie- og erhversskoleelever. Diplomprogrammerne består af faglige oplæg, workshops og projektarbejde i samfundsvidenskabelige, naturvidenskabelige og humanistiske fag samt innovation og entreprenørskab, samtidig med at vi sætter fokus på personlig udvikling. Vi arbejder med vedholdenhed, samarbejde og refleksion. Derudover får eleverne en række studieværktøjer, som de kan tage med sig videre i uddannelsessystemet. 

Vision

Akademiet for Talentfulde Unge Østs vision er at gøre talentudvikling til en integreret del af alle uddannelser og dertil at skabe rammerne for personlig og faglig udvikling, således at alle talentfulde unge får mulighed for og hjælp til at realisere deres fulde potentiale.

Mission

Det er Akademiet for Talentfulde Unge Østs mission:

  • At udvikle talentfulde børn og unges potentiale via alsidige, faglige og personlige udfordringer og samarbejdsrelationer
  • At fremme talentarbejde på grundskoler, ungdomsuddannelser og højere uddannelsesinstitutioner
  • At bidrage til det nationale talentarbejde i undervisningssektoren
FacebookFind os på facebook
linkedinVær en del af vores netværk