Ungepanelet

ATU Øst oprettede i 2023 et Ungepanel bestående af elever fra tre af vores programmer: Unge Talenter, Junior Talenter og Yngre Talenter. Udover elever fra vores programmer består panelet af alumnerepræsentanter, som bidrager med erfaringer og input fra tidligere årgange, samt ATU Østs direktør Ellen Smidt-Nielsen og projektleder Lena Bredlund.

Panelet hjælper ATU Østs sekretariat med udvikling af nye tiltag, ændringer, sociale tilbud og håndteringen af frivillige. Panelet har gennem forslag og ideer indflydelse på ATU Øst og sikrer at foreningens tilbud er i overensstemmelse med elevernes ønsker og behov.

Panelet fungerer ligeledes som bindeled mellem sekretariatet og ATU Østs elever. Vores elever udgør via ungepanelet en vigtig stemme i udviklingen af nye aktiviteter samt evaluering af eksisterende. Deres ideer og stemme skal ses højt og tydeligt igennem vores tiltag og kommunikation. Det er netop gennem den nære og kontinuerlige dialog med både de unge og relevante aktører at ATU Øst får et unikt indblik i de unges behov og dermed hurtigt kan tilpasse talentprogrammerne.

FacebookFind os på facebook
linkedinVær en del af vores netværk