Årets underviser

Akademiet for Talentfulde Unge Øst overrækker hvert år prisen til Årets ATU-underviser. Det gør vi for at hylde det eminente. Prisen som Årets underviser uddeles for at anerkende de undervisere på det, der er særligt dygtige og engagerede og samtidig formår at brænde igennem med deres undervisningsformer. Prisen uddeles blandt andet for at sætte fokus på undervisningskvalitet og samtidig fungere som inspiration for alle.

I januar 2018 relancerede Akademiet for Talentfulde Unge Øst ATU-programmet i en mere fokuseret og dialogbaseret form efter input fra ATU-deltagerne. På det obligatoriske program arbejder vi temabaseret med fokus på samfundsaktuelle temaer, og målsætningen er at styrke deltagernes faglige viden og kendskab til de tre videnskabsfelter samt sociale kompetencer i et fællesskab både i og uden for undervisningen. Programmet skal derudover:

  • Sikre læring på et højere og mere komplekst niveau end den læring, eleverne har mulighed for at modtage i skolen og på ungdomsuddannelser og skal af eleverne opfattes som perspektiverende, udfordrende og inspirerende
  • Programmerne skal styrke deltagernes kompetencer i forhold til den omverden, de lever i samt deres videre studie- og arbejdsliv

For at sikre og understøtte dette, har Akademiet for Talentfulde Unge Øst indledt et tættere samarbejde med undervisere, som hver især repræsenterer ekspertviden inden for deres felt – det er forskere, professorer, lektorer, opionsledere og virksomhedsledere. Kendetegnende for dem alle er, at de er blandt de dygtigste inden for deres felt, og at de er engagerede og dygtige formidlere.

Undervisningen afsluttes hver gang med multiple choice test samt evaluering af indhold, form, underviser og relevans. Evalueringerne bruges til at sikre en konstant videreudvikling af undervisningen i samarbejde med underviserne.

Årets underviser

Når Årets underviser skal kåres, bliver der lagt vægt på, hvordan deltagerne oplever undervisningen. Prisen går til den underviser på det obligatoriske program, som har opnået de bedste evalueringer – både på det faglige indhold, formidlingsevner, udbytte og undervisningsformen. Dertil kommer høje evalueringer på ATU Østs andre programmer, som vægtes højt.

Årets underviser 2022 gik til Daniel Yuki Bujandric med en uddannelsesbaggrund som jurist, ekstern lektor på Det Juridiske Fakultet på KU og ansat som embedsmand i den danske centraladministration.  Han underviser ATU eleverne i emner som bl.a. international jura, kritisk infrastruktur og digital udvikling.

’Daniel Yuki Bujandric leverer undervisning af høj kvalitet og med høje elevevalueringer. På et forløb med 3 workshops introduceres eleverne til juridiske kernebegreber og juraens metode. Eleverne øver sig gennem alle workshops på at benytte og inddrage den faglige viden, når de laver øvelser og cases om topaktuelle emner som bl.a. international jura, kritisk infrastruktur og digital udvikling. Daniel formår med fremragende formidlingsevne og faglige passion at åbne nye horisonter for eleverne og udfordre dem til at se verden gennem juraens optik. Læg dertil Daniels evne til at appellere direkte til de unge gennem humor og en uformel tone.'- direktør ATU Øst, Ellen Smidt-Nielsen.

FacebookFind os på facebook
linkedinVær en del af vores netværk