Mini Talenter

I en skoleklasse sidder gennemsnitligt 1 -2 elever, som savner faglige udfordringer og mere læring. Hvis disse elevers behov ikke mødes, er der stor risiko for, at de underpræsterer, mistrives og mister lysten til at lære - men det kan være svært som lærer at tilbyde alle børn i en klasse udfordringer på lige netop deres niveau.

Derfor samarbejder Kalundborg Kommune og Akademiet for Talentfulde Unge Øst om et pilotprojekt for kvikke og nysgerrige elever i 4. – 5. klasse, hvor eleverne bliver fagligt stimuleret og udfordret samt får mulighed for at danne nye relationer med andre videbegærlige børn fra nærliggende skoler. I april 2024 startede to Mini Talenter hold på talentprogrammet.

Spændende og aktiverende undervisning med fokus på fællesskab

I de første to moduler, som afvikles frem til sommerferien, skal eleverne henholdsvis skabe deres egen film og kigge nærmere på hjernens anatomi og fysiologien bag de fem sanser. Efter sommerferien handler det ene forløb om at forstå computerens sprog og selv programmere et computerspil, mens det andet – og sidste – forløb planlægges senere. 

Trivsel og fællesskab er en betingelse for et godt læringsrum. Derfor prioriterer underviserne inkluderende øvelser og lege, så vi sikrer, at børnene lærer hinanden at kende og at klasserummet føles trygt med masser af plads til at stille nysgerrige spørgsmål og lave fejl.

Eleverne bliver undervist af didaktisk og fagligt dygtige universitetsstuderende, der i samarbejde med ATU Øst har udviklet undervisning og materiale specifikt til Mini Talenterne. Til hvert modul hører et arbejdshæfte, som eleven kan arbejde selvstændigt med imellem undervisningsdagene – f.eks. kan eleven tage det op af tasken, hvis han/hun bliver hurtigt færdige med den almindelige undervisning i stamklassen.

Hvor og hvornår foregår undervisningen

Interesserede elever samles i hold på tværs af skolerne og undervisningen afvikles på en af skolerne fra de respektive hold. Mini Talenter undervisningen ligger på hverdage fra kl. 9.00 - 14.00. Der er to semestre med hver fire undervisningsgange og et undervisningshæfte til hvert modul.

Hvem er kandidater til Mini Talenter?

Mini Talenter er tilbud til kvikke og nysgerrige elever. Der er ikke en specifik formel for, hvilke elever der kunne nyde godt af Mini Talenter. Programmet er både for de elever, der underpræsterer, de fagligt dygtige, de nysgerrige og dem der ikke udnytter deres ressourcer, og/eller som lærerne vurderer som højt begavede - både med udnyttet og uudnyttet potentiale. Så når du overvejer, hvilke elever, I som skole skal sende, handler det om at kigge lidt bag om elevens præstationer og i stedet kigge på potentiale. Måske eleven virker ligeglad og skoletræt eller lettere udadreagerende, fordi han/hun har kedet sig de sidste fire år og derfor har koblet sig mentalt af den daglige undervisning. Nogle elever ligger selvfølgelig også lige for – de dygtige, der stiller gode spørgsmål og virker videbegærlige eller dem, der har færdiggjort dagens opgave, før de andre bliver færdige.

Når man, som lærer, taler med elever og forældre om tilbuddet foreslår vi, at man fokuserer på at det bliver spændende og aktiverende undervisning på et højere fagligt niveau. Vi forventer ikke noget specifikt forhåndskendskab og de fire forskellige moduler bygger ikke ovenpå hinanden, så hvis man misser et, kan man altså godt deltage i resten af modulerne.

FacebookFind os på facebook
linkedinVær en del af vores netværk