Om Talent

Akademiet for Talentfulde Unge Øst definerer talent inspireret af professor Francoys Gagne. I sin model The Differentiated Model of Giftedness and Talent viser Gagne, hvordan medfødte evner (hvad han kalder gifts eller aptitudes) kan udvikle sig til et talent indenfor et givent område. Det er en lang udviklingsproces, hvor individet er under indflydelse af såvel indre som ydre katalysatorer. Indre katalysatorer er bl.a. passion, motivation, viljestyrke og vedholdenhed. Mens ydre katalysatorer kan være forældre, en lærer, særlige rollemodeller mv.

På vores diplomprogrammer har vi unge med særlige forudsætninger og unge med en særlig motivation og engagement. Fælles for dem er, at de vokser og trives ved at være sammen med andre, som også vil lære nyt. Vi har et stort fokus på mindset, motivation, at sætte mål og samarbejde – redskaber, som er med til at fokusere og udvikle de indre katalysatorer. Samtidig giver vi dem et fagligt program, som ligger ud over deres normale pensum forestået af undervisere, der er eksperter på deres felt. Her har vi altså fokus på de ydre katalysatorer, hvor vi tilbyder faglige rollemodeller samt et fællesskab af andre unge. 

På Akademiet for Talentfulde Unge Øst arbejder vi med fagligt dygtige børn og unge, men lige så vigtigt er motivationen og lysten til at lære. Da vores programmer er bredt funderet med emner inden for såvel naturvidenskab, samfundsvidenskab og humaniora, er det ikke muligt for deltagerne at være lige dygtige inden for alle områder. Vi oplever dog, at netop lysten til at lære nyt gør, at eleverne excellerer selv i fag, som ikke er deres fortrukne.   

Vi mener, at det er vigtigt at anerkende talent i alle dets afskygninger og former. Og at anerkende, at særligt begavede og talentfulde unge har brug for særlige udfordringer og fællesskaber. 

 

Her har vi samlet en oversigt over artikler om talent:

Building gifts into talents: Brief overview of the DMGT

Talent development helps people exploit their potential - Interview with Professor Francoys Gagné

The magic of cooperation - Interview with Albert Ziegler and Csilla Fuszek

ATU Talenter i trivse

Talentfulde unge udgør et kæmpe potentiale for det danske samfund

Elever har talent - det skal dyrkes

DR-nyheder: De talentfulde børn og unge savner udfordringer

 

Hvis du vil vide mere, er du altid velkommen til at kontakte Akademiet for Talentfulde Unge Øst

FacebookFind os på facebook
linkedinVær en del af vores netværk