Bliv partner

Akademiet for Talentfulde Unge Øst samarbejder med et bredt udsnit af danske virksomheder og organisationer og er generelt optaget af at etablere langvarige, tætte og givende relationer til gavn for både vores unge talenter og for dansk erhvervsliv. En stor del af diplomprogrammerne tilrettelægges i samarbejde med førende virksomheder, ofte partnere, som vi har samarbejdet med igennem mange år. Det betyder, at det er vigtigt for os, at vores partnere deler vores værdier:

 • Tillid og respekt
 • Professionalisme, integritet og troværdighed
 • Innovation
 • Værdiskabelse

Samarbejdet kan have forskellige karakter:

Kontante bidrag

Selv mindre bidrag kan gøre en stor forskel. Akademiet for Talentfulde Unge Øst er en nonprofit, selvfinansierende organisation, som er afhængig af støtte fra virksomheder, fonde samt offentlige puljer m.h.p. at sikre en kontinuerlig udvikling af tilbuddene til de unge talenter. 

Pro bono serviceydelser og produkter

Akademiet for Talentfulde Unge Øst modtager pro bono ydelser fra en række virksomheder. Det kan f.eks. være serviceydelser inden for kommunikation, rådgivning, organisationsudvikling, eller det kan være konkrete produkter som f.eks. PC’er, printere eller udstyr til brug for vores workshops. Pro bono ydelser og produkter kan både være 100% finansierede eller tage form af pro bono rabatter.

Samarbejde om program, oplæg, workshops, forskningsprojekter mv.

En stor del af Akademiet for Talentfulde Unge Østs udgifter består i aflønning af oplægsholdere. Her har vi stor glæde af vores samarbejder med virksomheder, som ofte stiller sig til rådighed gratis eller til et reduceret fee. Det er givende for vores talenter, og det er givende for vores samarbejdspartnere, som bliver inspireret af de unge talenter og indhenter nyttig viden og kontakt i forhold til fremtidens værdifulde medarbejdere. 

Herunder kan du læse mere om mulighederne for at støtte Akademiet for Talentfulde Unge Øst som virksomhed eller organisation.  

Bliv partner

Vores partnere støtte os med et årligt beløb mellem 10.000 og 100.000 kr., alternativt serviceydelser, produkter eller oplevelser. Ved større partnerskaber indgår vi gerne aftaler om fælles markedsføringskampagner og tiltag, hvor vores partnere har mulighed for at brande sig med ATU Østs logo, og hvor vi forsøger at tænke vores forretningsområder sammen. 

Som partner modtager du:

 • Viden og dialog med talentfulde unge, herunder krav og ønsker til fremtidige arbejdsgivere og arbejdsopgaver
 • Partner webbanner til hjemmeside med link til www.talentfuldeunge.dk
 • Mulighed for fælles kampagner
 • Eksponering på ATU Østs hjemmeside og digitale medier

Bliv hovedpartner

Akademiet for Talentfulde Unge Øst indgår langvarige og strategiske samarbejder med vores hovedsponsorer. En ATU-hovedsponsor donerer årligt et beløb eller en ydelse til en værdi af over 100.000 kr. 

En hovedsponsor modtager:

 • Viden om og dialog med talentfulde unge, herunder krav og ønsker til fremtidige arbejdsgivere og arbejdsopgaver
 • 4 årlige nyhedsbreve
 • Hovedsponsor webbanner til hjemmeside med link til www.talentfuldeunge.dk
 • Mulighed for co-branding kampagner
 • Ret til at anvende ATU Øst-logo i egen markedsføring
 • Fælles markedsføringsplan
 • Indlæg til medarbejdermøder
 • Logo på ATU Østs hjemmeside
FacebookFind os på facebook
linkedinVær en del af vores netværk