Oprettet af caroline den 17. marts 2023

Uden en national talentstrategi risikerer vi at tabe de dygtigste elever på gulvet

De dygtigste børn og unge risikerer at mistrives, hvis ikke de bliver udfordret i skolen. Derfor har vi mere end nogensinde brug for en national forpligtende talentstrategi, der sikrer ensartede tilbud til de talentfulde og højt begavede børn og unge på grundskoler og gymnasier over hele landet, skriver dagens debattør.

Af Ellen Smidt-Nielsen, direktør, Akademiet for Talentfulde Unge Øst

Debatindlægget har været bragt i Skolemonitor 15. marts 2023

I dag er det et nationalt mål, ”at Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, som de kan”, ligesom ungdomsuddannelserne via lovgivningen også er forpligtet til at ”sikre tilbud til elever med særlige talenter”. Desværre findes der ikke specialtilbud og talentundervisning på alle skoler. Og i hver klasse sidder mindst 1 til 2 elever, der savner ekstra udfordringer.

Den daglige undervisning på grundskoler og ungdomsuddannelser kan heller ikke altid give de dygtigste elever, de udfordringer, de har brug for - uanset den mest kompetent gennemførte undervisning og fleksible brug af holddannelse. Og konsekvenserne kan være store, hvis eleverne ikke får de rette tilbud. Børn med højt læringspotentiale og særlige talenter bliver måske ikke så dygtige som de kan, ligesom de risikerer at mistrives, klare sig dårligere fagligt og miste lysten til at lære og udfordre sig selv, hvis ikke de udfordres og får de undervisningstilbud, de har brug for. Og samfundet risikerer at gå glip af værdifuldt talent.

Det er derfor helt nødvendigt med en mere systematisk, helhedsorienteret og forpligtende indsats for at sikre, at alle talentfulde børn og unge i grundskolen og på ungdomsuddannelser får mulighed for at blive så dygtige som de kan, og får de udfordringer og den trivsel, som de har brug for i skolen.

Som organisation, der arbejder med at udvikle talentfulde elevers potentiale og fremme talentarbejde på grundskoler og ungdomsuddannelser, vil vi derfor stærkt opfordre til, at der på politisk niveau bliver taget skridt til en national talentstrategi og handlingsplan for børn og unge, som forpligter gymnasier og grundskoler til at stille tilbud til rådighed for de dygtige elever med særlige behov og talenter, og som rummer en flerstrenget strategi af tilbud.

Flere lande i EU, fx Holland, har allerede implementeret en national talent strategi.

Uden en national forpligtende indsats og talentstrategi, der sikrer ensartede tilbud til de dygtigste børn og unge, vil der fortsat være store geografiske forskelle og ulighed i tilbud til de dygtigste, ligesom vi risikerer at tabe nogle af de dygtigste elever på gulvet!

Vi bidrager meget gerne til udformningen af en national talentstrategi og handlingsplan sammen med Børne- og Undervisningsministeriet og andre ledende aktører på undervisningsområdet.

 

Link til debatindlægget i Skolemontior her

FacebookFind os på facebook
linkedinVær en del af vores netværk