Oprettet af caroline den 15. december 2021

Kom med Erhvervstalenterne på Erhvervsmesse og hør mere om talentudvikling på erhvervsskolerne – nu og i fremtiden!

Fredag den 6. maj 2022 afholder vi Erhvervsmesse. Det foregår hos Tietgenfonden, Heerings Gaard på Christianshavn i konferencesalen. 

Erhvervsmessen byder på et spændende program, hvor vi sætter fokus på behovet for flere faglærte og kreative iværksættere i Danmark. Og ikke mindst behovet for at rekruttere flere elever til erhvervsskolerne med tilbud om talentudvikling.

Gennem fire workshops med temaoplæg fra toneangivende aktører som Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser, SkillsDenmark, TEKNIQ Arbejdsgiverne, Tænketanken Concito, CompanYoung, Boss Ladies, Ungdomsbureauet m.fl., får vi nye perspektiver på vigtigheden af en faglært erhvervsuddannelse og de muligheder, den åbner op for.

I forlængelse af hver workshop er der afsat tid til, at deltagerne på tværs af deres skoler sammen drøfter oplæggene for på den baggrund at formulere ideer og løsningsmuligheder.

Program

10.00-10.10

Introduktion til dagens program v. direktør for ATU Øst, Ellen Smidt-Nielsen

10.10-11.10

Workshop 1: Hvordan kan vi gøre erhvervsskolerne til et endnu mere attraktiv uddannelsesvalg? Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser v. vicedirektør Malene Grandjean, CompanYoung v. Gorm Eriksen, direktør for Trivsel & læring og Rasmus Lindgaard, videncenterchef

11.15-11.55

Workshop 2: Hvordan øger vi rekrutteringen af kvinder til de tekniske erhvervsuddannelser og hvordan sikrer vi talentudviklingen? Boss Ladies v. projektleder Maria Bøhnke Nielsen

12.00-12.45

Frokost 

12.45-13.45

Workshop 3: Hvordan kan vi forstærke talentudviklingen på erhvervsskolerne? Skills Denmark v. direktør Simon Neergaard-Holm, TEKNIQ Arbejdsgiverne v. underdirektør Tina Voldby

13.50-14.50

Workshop 4: Hvordan kan vi arbejde med klima, bæredygtighed og FN’s verdensmål på erhvervsskolerne? Tænketanken Concito v. projektmedarbejder Ditte Caroline von Staffeldt og Ungdomsbureauet v.  direktør Anna Bisp Asghari 

15.00-15.15

Opsamling og afrunding på dagen v. Ellen Smidt-Nielsen, direktør for ATU

Dato og sted
Erhvervsmessen finder sted fredag den 6. maj kl. 10-15.15 hos Tietgenfonden, Heerings Gaard på Christianshavn i konferencesalen. 

Målgruppe
ATU Østs samarbejdspartnere, rektorer, uddannelsesledere, lærere og talentkoordinatorer ved erhvervsskoler, faglige organisationer og andre med interesse for erhvervsskoler og talentudvikling.

Pris
Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig.

Tilmelding
Tilmelding via dette link. Deadline er den 2. maj 2022.

Kontakt
Programleder Lasse Skånstrøm lasse@talentfuldeunge.dk, mobil: 3122 8516.

FacebookFind os på facebook
linkedinVær en del af vores netværk