Åben Akademi

Akademiet for Talentfulde Unge Øst arbejder for at tilbyde talentudvikling ikke bare til de i alt 2.400 elever, der hvert år følger vores programmer, men også til interesserede lærere og elever på samtlige skoler, gymnasier og erhvervsskoler, der har elever på Akademiet for Talentfulde Unge Øst. Vi introducerer derfor Åbent Akademi, som skal være med til at sikre, at ledelsen, undervisere, elever og samarbejdspartnere har mest muligt kendskab til og forståelse for talentudvikling. Dels gennem deltagelse i arrangementer sammen med deltagerne på diplomprogrammerne og dels gennem vidensdeling via nyhedsbreve, oplæg og vores digitale vidensunivers.

Åbent Akademi giver automatisk alle ATU Østs samarbejdspartnere følgende fordele: 

 

Deltagelse i Åbne Akademi fællesarrangementer 

Akademiet for Talentfulde Unge Øst afholder 1-2 Åbne Akademi fællesarrangementer årligt. Her er der mulighed for at tilbyde elever fra deltagergymnasier og skoler ekstra pladser. Fællesarrangementerne består af en række spændende oplæg med eksterne oplægsholdere, eksperter, opinionsledere og virksomheder inden for udvalgte højaktuelle fagområder. 

Tidligere fællesarrangementer har bl.a. budt på astronaut Andreas Mogensen, astrofysiker Anja C. Andersen, pandemiforsker Lone Simonsen og tidligere erhvervsleder Stine Bosse. I samarbejde med Uddannelses- og Forskningsministeriet har vi fx også afholdt EliteForsk, hvor tre danske topforskere fortalte om deres vej til at blive EliteForsk-prisvindere. 

 

Nyhedsbrev 

Akademiet for Talentfulde Unge Øst udsender årligt fire nyhedsbreve, som indeholder kort nyt fra ATU Øst, information om vores programmer, netværksdage, de Åbne Akademi arrangementer samt viden og artikler om talentudvikling. 

Send en mail til programkoordinator Therese Thiele Overgaard therese@talentfuldeunge.dk, hvis du ikke modtager nyhedsbrevene. 

 

Adgang til digitalt vidensunivers 

På Akademiet for Talentfulde Unge Østs hjemmeside www.talentfuldeunge.dk/ATU_talent finder du artikler, pressemeddelelser og analyser om de talentfulde unge og talentudvikling. 

 

Årlig netværksdag om talent 

Akademiet for Talentfulde Unge Øst inviterer alle samarbejdsskoler, -gymnasier og erhvervsskoler samt samarbejdspartnere til en årlig netværksdag i november. Gennem forskellige temaer sætter vi fokus på talentudvikling og drøfter, hvordan vi i fællesskab kan sikre de bedst mulige rammer for udviklingen af de talentfulde unge. 

På netværksmøderne er der også mulighed for at høre nyt fra Akademiet for Talentfulde Unge Øst, møde nogle af vores faste undervisere samt netværke og udveksle ideer til arbejdet med talentudvikling. 

 

Oplæg om talentudvikling 

Akademiet for Talentfulde Unge Øst har mere end 10 års erfaring med talentudvikling og er Danmarks nationale talentcenter i European Council for High Ability. ECHA er et europæisk netværk, der har til målsætning at sætte en stærkere agenda for talentudvikling i internationalt regi baseret på professionelle nationale talentcentre. Som nationalt talentcenter har Akademiet for Talentfulde Unge adgang til den seneste internationale viden og forskning om talentudvikling. 

Vi tilbyder at holde oplæg om talentudvikling på interne og eksterne møder målrettet f.eks. ledelsen, undervisere, elever og andre interessenter. I oplæggene trækker vi på egne erfaringer med talentudvikling, egne analyser samt relevant international forskning. Vi har bl.a. deltaget i: 

• Frederiksberg Uddannelsesforum, Frederiksberg Kommune: ’Talent – hvordan finder, udvikler og understøtter vi talent?’

• Ballerup Borgmesterpressemøde: ’Udvikling af talent i Ballerup Kommune’ 

• Forum for læringscirkler, Virum: ’Talent i udskolingen’ 

• Københavns kommune: ’Hvad er talent – hvordan og med hvem’ 

• ECHA Conference, Dublin: ’Talent development in Denmark’ 

Kontakt direktør Ellen Smidt-Nielsen på ellen@talentfuldeunge.dk for at høre mere. 

 

Rådgivning i forbindelse med opstart og videreudvikling af talentprogram 

Akademiet for Talentfulde Unge Øst står til rådighed for løbende rådgivning i forbindelse med opstart og videreudvikling af vores talentprogrammer samt afholdelse af opfølgningsmøder med skoler, gymnasier, erhvervsskoler og samarbejdspartnere. Det er samtidigt muligt at få besøg af tidligere deltagere, der kan fortælle om vores diplomprogrammer og deres erfaringer med ATU Øst. 

 

Digitalt banner 

Akademiet for Talentfulde Unge Øst har udviklet et digitalt banner til brug på egne hjemmesider og digitale medier m.h.p. at synliggøre vores samarbejdspartneres engagement i de talentfulde unge. 

Kontakt direktør Ellen Smidt-Nielsen på ellen@talentfuldeunge.dk for at modtage banneret. 

FacebookFind os på facebook
linkedinVær en del af vores netværk