Oprettet af admin den 19. november 2014

Overvejer du at søge ind på Akademiet?

Der er ansøgningsfrist d.1.december

Akademiet for Talentfulde Unge er et tilbud til motiverede, engagerede og fagligt stærke unge. Vi tilbyder faglige udfordringer, inspiration til fremtidige valg af studie og karriere og et socialt fællesskab med ligesindede.

Om programmet

Programmet varierer lidt afhængig af, om du går på gymnasiet eller på HF.

  Hvis du går på gymnasiet (STX, HTX, HHX):

 Akademiet er et toårigt program, der er bygget op omkring deltagelse i et obligatorisk program over fire semestre og en sommercamp. Det obligatoriske program består af en række seminarer typisk 4-5 pr. semester. Aktiviteterne ligger så vidt muligt uden for almindelig skoletid, men der vil forekomme overlap og du vil af og til gå glip af noget af den almindelige undervisning.

  Hvis du går på HF:

Akademiet er et etårigt program, der er bygget op omkring deltagelse i et obligatorisk program over to semestre. Det obligatoriske program består af en række heldags seminarer, som ligger i hverdagene i dagtimerne. Du vil altså være nødt til at gå glip af den almindelige undervisning de dage, og der er ca. fire seminarer pr. semester.

 

Optagelse

For at blive optaget på Akademiet skal du igennem en række udvælgelsesrunder:

  1. Skolerne indstiller interesserede og motiverede elever, som de vurderer er egnede. Det er kun skolerne, der kan indstille elever. Hvis du gerne vil søge, skal du altså kontakte din lærer eller din skoles talentkoordinator.
  2. Du skal udfylde ansøgningsskemaet. I ansøgningsskemaet er der plads til din personlige og motiverede ansøgning. Ansøgningsskemaet får du udleveret af din skole, og det er også der, du skal aflevere det. Skolerne indsender samlet alle ansøgninger.
  3. Vi læser ansøgningerne her på Sekretariatet og udvælger de bedste.

Det er med andre ord for det første vigtigt, at din skole gerne vil indstille dig og for det andet vigtigt at du skriver en virkelig god ansøgning.

Ansøgningen

"Men hvad skal jeg så skrive?" Spørger du? Du skal skrive en personlig ansøgning. Du kan bla. fortælle om dig selv, dine interesser, hvorfor du gerne vil optages på Akademiet, hvad du gerne vil have ud af at deltage og hvad du kan bidrage med. 

Når vi læser ansøgningerne så vægter vi især:

  • Hvorfor eleven gerne vil deltage på Akademiet
  • Om eleven er motiveret, herunder at eleven reflekterer over tidsforbrug
  • Hvad eleven selv mener at kunne bidrage med på Akademiet
  • At eleven reflekterer over, hvad vedkommende kan få ud af at gå på Akademiet
  • At eleven har sat sig ind i, hvad Akademiet for Talentfulde Unge er, og hvad det indebærer at deltage
  • At eleven har gjort sig umage med ansøgningen

Læg især mærke til det sidste punkt. Vi modtager mange ansøgninger. Sidste år modtog vi mere end 700 ansøgninger til godt 450 pladser, og vi forventer endnu flere ansøgere i år. Det er derfor virkelig vigtigt, at du gør dig umage.

 

Vil du vide mere? Læs folderne, der er vedhæftet i højre side.

 

 
 
FacebookFind os på facebook
linkedinVær en del af vores netværk